Kategorie
 

Izabela Mrzygłód

Urodzona w 1986 roku historyczka, doktorka nauk humanistycznych i adiunktka w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Redaktorka tygodnika „Kultura Liberalna”, gdzie publikuje, redaguje i opiekuje się rubryką Aneks historyczny, sekretarzuje także redakcji „Przeglądu Historycznego”. Interesuje się historią społeczną i polityczną Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku, a szczególnie nacjonalizmami i procesami socjalizacji politycznej oraz przemocą zbiorową w życiu publicznym. Najbardziej ciekawią ją relacje, zależności, rytuały i emocje, czyli wszystko to, co dzieje się pomiędzy aktorami społecznymi. W roku 2021 na Uniwersytecie Warszawskim obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską poświęconą skrajnie prawicowej radykalizacji studentów Uniwersytetów Warszawskiego i Wiedeńskiego w okresie międzywojennym. Obecnie pracuje w projekcie porównującym tworzenie się biurokracji i nowej tożsamości na terenach poniemieckich, włączonych do Polski i Czechosłowacji po 1945 roku.

Ma na swoim koncie edycję źródłową „Archiwum Zgrupowania Armii Krajowej „Chrobry II””, nominowaną do Nagrody Historycznej „Polityki”, oraz artykuły naukowe m.in. w „Przeglądzie Historycznym”, „East European Politics and Societies” i „Sprawach Narodowościowych”. Stypendystka Narodowego Centrum Nauki i Instytutu Historii Europejskiej w Moguncji, wyróżniona również austriackim stypendium im. Ernsta Macha.

Pracowała w Muzeum Historii Polski nad galerią II Rzeczypospolitej, prowadziła zajęcia z historii XX wieku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

W wydawnictwie Filtry opublikuje książkę poświęconą antysemityzmowi na uczelniach wyższych II Rzeczypospolitej.