Kategorie
 

Sławomir Sochaj

Urodzony w 1980 roku we Wrocławiu dziennikarz, piarowiec, z wykształcenia politolog, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez wiele lat autor felietonów i reportaży magazynu „Ferment”. Współautor książki Słowa o winie. Ma na swoim koncie kilka prób nabrania dystansu do rodzinnego miasta, wszystkie nieudane.

W Wydawnictwie Filtry opublikuje książkę Niedopolska, która proponuje nowe, postkolonialne spojrzenie na Ziemie Odzyskane. Obszary wcielone po wojnie do Polski po blisko 80 latach wciąż zmagają się z przemilczeniami, centralistyczną narracją i polityką odmawiającą im prawa do wywiezionych dzieł sztuki. W popkulturze nie przestają być przedmiotem egzotyzacji i anonimizacji. Autor przygląda się wielu obszarom kultury – m.in. serialom, memom, dyskursowi muzealnemu i mapom – tropiąc postkolonialne ślady i różnice pomiędzy Polską poniemiecką a popolską. Wpisując historię Ziem Odzyskanych w globalne procesy, zastanawia się też, na ile wielki eksperyment, jakim było powołanie ich do życia w 1945 roku, może być dzisiaj lekcją dla Europy stojącej w obliczu masowych migracji.

Fot. Agata Sochaj