Kategorie
Tłumacze / Tłumaczki

Arkadiusz Żychliński

Filolog, komparatysta, tłumacz z języka niemieckiego. Profesor w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kilku opublikowanych książkach rozwija projekt autorskiej komparatystyki literackiej w zakresie dotyczącym rozwoju i przemian najnowszej literatury światowej. Admirator czytania w ruchu – po odkryciu tej osobnej przyjemności znacznie zintensyfikował własne aktywności ruchowe.

Wybrane przekłady: Uwe Timm, Na przykładzie mojego brata; Carl Schmitt, Rozmowa o władzy; Alexander Kluge, Nalot na Halberstadt 8 kwietnia 1945; Harald Jähner, Czas wilka. Powojenne losy Niemców; Peter Sloterdijk, Gniew i czas; Lukas Bärfuss, Koala.