Kategorie
Tłumacze / Tłumaczki

Piotr Braszak

Tłumacz literatury rosyjskiej, śpiewak i doktorant na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnik cyklicznych seminariów tłumaczeniowych, zarówno międzynarodowych (spotkanie tłumaczy z Europy Środkowo Wschodniej Rozstaje), jak i krajowych (Odnalezione w tłumaczeniu oraz Słowa na słowa). Naukowo zajmuje się badaniem zjawisk granicznych utrwalonych w literaturze. W dysertacji pt. „Geografie wyobrażone i utracone. Badanie pamięci w utworach pisarzy białoruskiego, ukraińskiego i rosyjskiego pogranicza” przygląda się procesom pamięci – zarówno tej „surowej”, zachowanej w literaturze pisarzy dwudziestolecia, jak i świadomie przepracowywanej przez pisarzy współczesnych.
Gdy wychodzi ze świata pisanego, jeździ po wsiach, zbierając tradycyjne pieśni i zwyczaje związane ze śmiercią, gra na lirze korbowej. W wędrówkach po polach i bagnach towarzyszy mu wilkopodobna suczka Ruta.

Wybrane przekłady: Denis Osokin, Trznadle (fragmenty); Kiriłł Kutałow, Zakazane owoce, wschodniosłowiańskie obrzędowe pieśni ludowe.

Zdjęcie pochodzi z archiwum domowego tłumacza.