Kategorie
Tłumacze / Tłumaczki

Roman Vater

Tłumacz, historyk współczesnego Bliskiego Wschodu. Absolwent Uniwersytetu w Tel Avivie (licencjat), Uniwersytetu Jagiellońskiego (magisterium) i Uniwersytetu Manchesterskiego (doktorat). Naukowo zajmuje się zagadnieniami nacjonalizmu w Izraelu, w szczególności przeciwstawnym syjonizmowi nacjonalizmem hebrajskim (tzw. kanaanizmem).

Urodzony w Rydze na Łotwie, w latach 1990-2008 mieszkał w Izraelu, w 2008-2010 w Krakowie, od 2011 – w Wielkiej Brytanii. Tłumaczy przeważnie literaturę piękną i eseistykę z rosyjskiego na hebrajski i angielski. Członek redakcji izraelskiego czasopisma literackiego „Emda” („Stanowisko”) i zastępca redaktora naczelnego w latach 2005-2014 czasopisma „Mit’an” („Ładunek”). Przełożył z rosyjskiego na hebrajski między innymi książki Michaiła Bułhakowa i Andrieja Płatonowa oraz poezję futurystów rosyjskich, np. Welimira Chlebnikowa, Dawida Burliuka, Nikołaja Zabołockiego, Pawła Wasiliewa, Arsenija Tarkowskiego, Leonida Gubanowa.

Dla Wydawnictwa Filtry przetłumaczy opowiadania Yossiego Granovskiego – to jego pierwsza próba przekładu z hebrajskiego na polski.

W niewielu wolnych chwilach uprawia amatorsko fotografię.